>

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat
Adatvédelmi Nyilatkozat

1.Általános
A GUMITÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-096421) (továbbiakban: az Eladó), egy magyar jogszabályok szerint Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, mely a webabroncs.hu  weboldalt működteti, beleértve annak minden elemét  és (al)oldalát, amely elérhető a weboldal  címen (továbbiakban: a weboldalon). A társaság vállalja, hogy az Ön, mint Regisztrált Felhasználó, adatait védi és bizalmasan kezeli.
Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat az Eladó által begyűjtött személyes adatok kezeléséről és a Regisztrált Felhasználók személyes adataikhoz kapcsolódó jogairól szól. Az Adatvédelmi Nyilatkozat érvényes minden félre, aki Regisztrált Felhasználónak számít a weboldalon.
Az Adatvédelmi Nyilatkozat megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény rendelkezéseinek, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályokkal.
A weboldalon Regisztrált Felhasználó személyes adatait és elérhetőségét nem adjuk ki harmadik fél számára, amíg az jogilag nem kötelező vagy ahhoz a  Regisztrált Felhasználó hozzá nem járult. A Regisztrált Felhasználó hozzájárulása esetén az adatok átadására kizárólag akkor kerül sor, ha az a Vevő által megrendelt áru szállításához szüksége. Ez esetben  a szállításhoz szükséges adatok a szállító partner cég részére kerülnek átadásra, kifejezetten a szállítás realizálása érdekében.
A Regisztrált Felhasználó könnyen és gyorsan megszüntetheti a tájékoztatások, hírlevelek kézbesítését, ha követi a tájékoztatóban foglaltakat vagy kéri a törlését a következő e-mail címen: leiratkozas@gumax.hu
Az Eladó tiszteletben tartja a Regisztrált Felhasználók adatok védelméhez való jogát, ezért gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a Regisztrált Felhasználók által a weboldalon megadott személyes adatokat bizalmasan kezelje. Az Eladó minden internetes tevékenysége összhangban van az európai  és magyarországi törvényhozással.

2. Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja a Regisztrált Felhasználóval történő kapcsolattartás, a megrendelt áruhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó jogügylet lebonyolítása, a vásárlói szokások elemzése, kedvezmények biztosítása, akciós ajánlatok, on-line nyereményjátékok megismertetése, ügyfél-orientált kiszolgálás biztosítása és direkt marketing célú megkeresés.

3. Személyes adatok gyűjtése és azok leírása 
A weboldalt bárki látogathatja anélkül, hogy személyes adatot kellene közölnie az Eladóval.
A weboldalon való vásárlásra azonban csak néhány személyes adat megadása után jogosult a felhasználó, amivel automatikusan regisztrál a weboldalra is, nem kell külön regisztrációs lapot kitöltenie.  Erről a felhasználó a Vevő megadott e-mail címére visszajelzést küld.
 Vásárolni a következő adatok megadásával lehet:
- Vezetéknév,
- Keresztnév,
- E-mail cím,
- Telefonszám;
- Utca és házszám;
- Irányítószám;
- Város;
Ténylegesen megvalósult vásárlás alapján az Eladó  a következő személyes adatokat is gyűjti:
- a vásárolt termék típusa, értéke (ára), mennyisége;
- Fizetés módja

4. Az adatok felhasználásának esetei:
Az Eladó a következő esetekben használja fel az adatokat:
- A vásárláshoz és eladáshoz szükséges jogügylet lebonyolítása, annak nyomon követése, beleértve a Regisztrált Felhasználó fizetésének hitelesítését és rendelésének kiszállítását;
- Termékek, szolgáltatások, akciók, on-line játékok, egyéb hírek részletes ismertetése;
- Vásárlókkal történő kommunikáció;
- statisztikai, marketing és más analizálások és kutatások a Regisztrált Felhasználókkal kapcsolatban
- az Eladó használati utasításainak és tájékoztatásainak kiküldése; 
- Reklám és nem reklám jellegű direkt levelek, e-mailek és más postai üzenetek és értesítések küldése a weboldallal, az Eladó termékeivel és szolgáltatásaival, speciális ajánlataival, promócióival és új tételeivel, napi-, heti- és havi akcióival kapcsolatban;
- Regisztrált Felhasználó kiszolgálása Regisztrált Felhasználó véleményének kérése a termékekről és szolgáltatásokról, termékkérdőívek kitöltése, a Regisztrált Felhasználó kereséseinek és az Eladó termékeivel és szolgáltatásival kapcsolatos kérések megkönnyítésére és feldolgozására, és a Regisztrált Felhasználó informálása a nyereményjátékokról és promóciós tevékenységekről.
Az Eladó a regisztrált felhasználó adatait mindaddig tárolja, míg a felhasználó azok törlését nem kéri a fenti e-mail címen, vagy a hírlevélben rendelkezésére álló „leiratkozom” linkre kattintva nem jelzi adattörlési kérelmét.

5. Személyes adatokhoz való hozzáférésre jogosult személyek, az adatok továbbítása  Jogszabály, bírósági végzés, vagy cégünk jogainak, termékeinek védelmét szükségessé tevő helyzet kivételével az adatok a Regisztrált Felhasználó hozzájárulása nélkül nem adható ki. Azok a külső szállító, vagy szolgáltatói tevékenységet végző cégek, amelyekkel az Eladó  kapcsolatban áll, ebben kötelezettséget vállalnak arra, hogy bizalmasan kezelik a rájuk bízott személyes információkat, és rendeltetésüktől eltérően nem használják fel azokat. Az adatvédelmi biztosnál regisztrált felek tevékenységi körükből, például a rendelt termék kiszállításából, adódóan jogosultak az adatok megszerzésére.
Az Eladó alkalmazottjainak és meghatalmazott szerződéses partnereinek kötelezettsége hogy az adatok titkosságát tiszteletben tartsák, amelyeket a Regisztrált Felhasználó megadott.
A Regisztrált Felhasználók a regisztráció során megerősítik,  hogy a személyes adatok, amelyeket megadtak, rájuk vonatkoznak. Amennyiben ez nem történik meg, a felhasználó hozzáférése a weboldalhoz megtagadásra kerül és a megadott adatok véglegesen törlődnek.

6. Adatfeldolgozás
Eladó a regisztrálás és hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatokat kizárólag saját reklámcélokra használja fel, harmadik félnek kizárólag a Regisztrált Felhasználó hozzájárulásával adja át. Eladó az adatok  kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően jár el. Eladó az adatokat saját informatikai rendszerén belül dolgozza fel.

7. Az adatkezelés időtartama
A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó nem kéri az adatainak a törlését.
Az adatkezeléshez történő hozzájárulást felhasználóink a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatják.

8.  A Regisztrált Felhasználó hozzájárulása 
A hírlevél feliratkozással, a regisztrációval és a megrendelés elküldésével a vásárló hozzájárul az adatok törvényes kezeléséhez.
Jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával, a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint, önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a webabroncs.hu webáruházat üzemeltető GUMITÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő a jelen weboldal látogatása, vagy az adatkezelővel történő telefonbeszélgetések során megadandó, továbbá a termékek átvételekor átadandó személyazonosító okmányon szereplő személyes adataimat a szolgáltatás megvalósítása, valamint esetlegesen piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából, legfeljebb a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje. (A szolgáltatás megvalósításának minősül különösen, de nem kizárólagosan a termékkiválasztások kezelése, a kiválasztott termékek címzetthez történő kiszállítása, vagy azok áruháznál történő átadása, a pénzügyi tranzakció lebonyolítása, a számlázás, valamint a vásárlóval történő további esetleges kapcsolattartás.)
Hírlevélre történő feliratkozással, a piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történő adatkezeléshez hozzájárultam, elfogadom, hogy annak során az adatkezelő részemre elektronikus hírlevelet küldjön.

9. Hozzáférési, módosítási és tiltakozási jog
A Regisztrált Felhasználó személyes adatainak tetszés szerinti módosítását, azokhoz való hozzáférést, valamint törlését kérheti, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak, vagy pontatlanok. Személyes adataival kapcsolatos joga arra is kiterjed, hogy megtiltsa az adatok gyűjtését, valamint azok felfedését.
A Regisztrált Felhasználó, aki nem kíván további e-maileket kapni a promóciós hírekről, a törlési igényét a levél alján lévő „leiratkozás” feliratra kattintva, vagy emailben is kérheti a törlését.

10. Adatbiztonság , adatkezelő felelősségvállalása
Eladó olyan intézkedésekkel igyekszik a Regisztrált Felhasználó személyes adatainak biztonságát védeni, melyek szükségesek ahhoz, hogy az információk csak azok számára lehessenek olvashatóak, akik az adatvédelmi szabályok betartása mellett hozzájuk férhetnek. Mind a gyűjtés, mind a továbbítás során titkosítást alkalmazva tesszük lehetővé a. az adatok sértetlenségét, és biztonságát. A személyes információk illetéktelen felhasználására a biztonsági intézkedéseknek köszönhetően  harmadik személyeknek nincs lehetőségük. 
Az Eladó védelmezi és kezeli a weboldal összes Regisztrált Felhasználójának adatait a megadott törvények keretein belül.  Az Eladó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, hogy a személyes adatokat véletlenül vagy jogtalanul megszüntessék, elvesszenek, jogtalanul kezeljék, nem engedélyezett megosztás vagy hozzáférés történjen, és minden jogtalan feldolgozást megakadályozzon.
 
11.  18 éven aluli személyek
A 18 éven aluli személyek nem oszthatják meg személyes adataikat a weboldalon az Eladóval a szülő vagy más törvényes képviselő hozzájárulása nélkül. Az Eladó szándékosan nem  fog személyes adatokat  gyűjteni 18 éven aluliaktól vagy azokat egyéb módon felhasználni vagy harmadik féllel megosztani.  Az Eladó weboldala 18 éven felüliek számára készült, így az Eladó feltételezi, hogy a weboldal Regisztrált Felhasználói 18 évnél idősebbek. Figyelemmel arra, hogy ennek ellenőrzésére nincs módja és lehetősége, így az ezzel kapcsolatos esetleges jogi következményekért felelősséget sem vállal.

12. Cookie-k
A cookie-k (sütik) olyan kis méretű fájlok, melyek ideiglenesen tárolódnak a felhasználó számítógépén (pl.: merevlemez), amik segítségével a weboldal felismeri a felhasználó számítógépét vagy egyéb eszközét a következő látogatáskor. Az Eladó kizárólag a weboldal használatával kapcsolatos adatokat gyűjt a cookie-kal. A cookie-k által gyűjtött adatok személytelenek és nem kapcsolhatóak egyetlen felhasználóhoz sem és nem tartalmaznak személyes adatokat. A Regisztrált Felhasználónak lehetősége van kikapcsolnia a cookie-kat a böngészője beállításainak segítségével.
Amikor Ön belép a weboldalra, akkor nem személyi jellegű adatok (webböngésző típusa, látogatások száma, a weboldalon átlagosan töltött idő, meglátogatott weboldalak) automatikusan rögzítve vannak. Ezek az adatok visszajelzésként vannak használva, hogy a weboldal megjelenését, tartalmát és funkcióit fejlesszük.

13. Linkek más weboldalakhoz
A weboldalon bizonyos részein hivatkozások lehetnek más szolgáltatókhoz/felekhez az Eladó hatáskörén belül vagy kívül. Ha a Regisztrált Felhasználó elhagyja a weboldalt, tanácsos figyelmesen átolvasni minden egyes weboldal szabályzatát, amely személyes adatokat gyűjt. Az Eladó nem kezeli az ezeken az oldalakon lévő információkat és a személyes adatokra vonatkozó szabályokat más oldalakon és nem felelős semmilyen tartalomért, termékért vagy szolgáltatásért, amit kínálnak. Az Eladó nem vállal felelősséget az adatvédelmi megoldásokról ilyen harmadik fél által irányított weboldalakon és a használatukat a Regisztrált Felhasználó saját felelősségre teszi.

14. Árukereső
A www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

Autógumi kereső

Méret
/ R

Autógumi gyártók

2017. webabroncs.hu - Minden jog fenntartva